Mageli

 
 
Du er her: Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Lillestrøm og Hamar Aktuelt Massesøksmålet DNB –Forbrukerrådet
 
 

Massesøksmålet DNB –Forbrukerrådet

Massesøksmålet DNB –Forbrukerrådet

 

Advokatene Steinar Mageli og Jens-Henrik Lien i Advokatfirmaet Mageli ANS bistår Forbrukerrådet som på vegne av 180 000 andelseiere i tre verdipapirfond har fremmet krav om erstatning på til sammen 690 millioner kroner mot DNB. Dette er Norgeshistoriens største gruppesøksmål.

 

Fondsforvaltere tilbyr både aktive og passive aksjefond til sine kunder. Passive fond koster lite, typisk 0,3 % av kapitalen per år, og forvaltningsselskapets oppgave er da å kopiere aksjesammensetningen i en valgt indeks. Dette er lite ressurskrevende for forvaltningsselskapet og innebærer ingen krav til egne analyser eller vurderinger. Aktive fond koster mer, gjerne i intervallet 1,4 til 2 % per år, men til gjengjeld skal forvaltningsselskapet da ut fra egne analyser og vurderinger plassere kapitalen avvikende fra aksjesammensetningen i en valgt indeks. Håpet for kunden er at forvaltningsselskapet klarer å finne aksjer som utvikler seg bedre enn indeksen, og som gir fondet så mye bedre avkastning enn indeksen at kunden får en ekstra fortjeneste selv etter å ha betalt det høyere honoraret.   

 

Forbrukerrådets anførsel i saken er at DNB i perioden 2010 til 2014 har forvaltet fondene tilnærmet passivt – tett på indeksen – til tross for at fondene skulle være aktive. Andelseierne har da ikke fått den tjeneste de har betalt for, og Forbrukerrådet krever at andelseierne skal få tilbakebetalt et beløp tilsvarende forskjellen i pris mellom et aktivt fond – som de skulle fått - og et passivt fond, som de fikk. Dette utgjør i sum ca. 535 millioner kroner for andelseierne samlet. I tillegg er det på vegne av andelseierne krevd erstattet et tap tilsvarende den avkastning andelseierne ville fått i fondene om DNB hadde belastet et korrekt beløp for tjenesten. Dette utgjør ca. 155 millioner kroner.  

Saken er berammet over tre uker i Oslo tingrett fra mandag 20. november 2017.