Mageli

 
 
 
 

Presentasjon av Herman Valen

Det er en glede å presentere vår nye partner Herman Valen

Valen har lang erfaring som advokat. Han har også vært Contract Manager for Motrorola Solutions i forbindelse med utbyggingen av Nødnettet i Norge i tillegg til at han har vært Seniorrådgiver i DIFI hvor han hovedsakelig har vært prosjektleder i forbindelse med etablering av Digital Postkasse for innbyggere i Norge, samt forhandlingsleder i forbindelse med e-ID i offentlig sektor, samt deltatt i arbeidet med revisjon av Statens Standard Avtaler.

Valen arbeider primært med IT og Data- og telekommunikasjonskontrakter, offentlige anskaffelser, selskapsrett, immaterialrett, forvaltningsrett, personvern og informasjonssikkerhet. Valen benyttes også som foredragsholder, 

Se ellers Valen sin CV under medarbeidere: http://mageli.no/Medarbeidere/Oslo/Herman-Valen