Mageli

 
 
Du er her: Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Lillestrøm og Hamar Aktuelt Statens vegvesen vant i Høyesterett
 
 

Prinsipiell Høyesterettsavgjørelse

Høyesterett har avsagt en prinsipiell dom på ekspropriasjonsrettens område. Advokat Steinar Mageli prosederte saken på vegne av Statens vegvesen/Oppland fylkeskommune.

https://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/siste-avgjorelser/beregning-av-bruksverdi-etter-ekspropriasjonserstatningslova--6/