Mageli

 
 
Du er her: Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Lillestrøm og Hamar Aktuelt Unik næringseiendom til salgs i Sørumsand
 
 

Næringseiendom til salgs

Advokatfirmaet Mageli v/advokat Roar Cordes Nilsson bistår Sørum kommune med salg av den unike Kuskerudgården i Sørumsand.

Kommunen søker nye eiere med et bærekraftig driftskonsept til Kuskerudgården. Målsettingen er ny eier har et forretningskonsept som skaper aktivitet og gir liv tilbake til eiendommen.

Målsettingen er ny eier har et forretningskonsept som skaper aktivitet og gir liv tilbake til eiendommen. I områdeplanen for Sørumsand er bruksområdet for bygget regulert til sentrumsformål. Det er krav til publikumsrettede funksjoner i 1 etasje. Innenfor sentrumsformålet kan det ellers tillates forretninger, kontorer, bolig, offentlig/privat tjenesteyting, parkeringshus/ parkeringskjeller, bevertning, hotell/overnatting og kulturformidling, samt gang-/kjøreareal og utomhusanlegg på bakkeplan. Det er planer om fortetting i store deler av sentrum, men villaen har hage som er regulert til bevaring.

Den klassiske villaen er et av de historiske byggene på Sørumsand. Kuskerudgården har vært en viktig møteplass opp gjennom historien. Den ble bygd i 1917 av skipsreder OD Jentoft -  en stor villa i nyklassisk stil rett ved hovedhuset på gården Kuskerud. Konrad Kuskerud kjøpt villaen i 1921. Han drev hotell og gjestgiveri her. I 1952 var det plass til 12 gjester på Sørumsand Hospits. Villaen ble solgt til Otto S. Natvig i 1950-årene. De fortsatte gjestgiveriet. I 1962 åpnet de også en restaurant i villaen. Her ble det velkjente Natvigs krydderblanding oppfunnet. Eiendommen har gjennom tiden vært brukt som skysstasjon, vertshus, restaurant, kontorer. I 1975 ble eiendommen solgt til Sørum kommune. Den har siden vært brukt som kontorer.

Krav til kjøper

Sørum kommune ønsker at de nye eierne skal gi nytt liv til huset samtidig som det bevares. Det forutsettes publikumsrettet virksomhet og det er ønskelig at bruken tar vare på eiendommens sjel og blir en møteplass for innbyggere og tilreisende til Sørumsand.

Hagen er en viktig del av eiendommen. Denne gir muligheter for å skape et grønt pusterom. Forretningskonseptet til ny eier skal bidra til å løfte fram både den bevaringsverdige villaen og den flotte hagen, og derved åpne eiendommen for publikum.

De nye eierne må derfor presentere et bærekraftig forretningskonsept. Eierne må ha tilgang til tilstrekkelig kapital til å sikre oppstart og driften. Samtidig må planene ivareta miljøhensyn og samfunnsansvar. Ved kommunens vurdering av bud vil både pris, forretningskonsept og driftsplan vektlegges for å finne det beste budet.

 

Faste løpende kostnader

Kommunale avgifter kr. 10 100,- pr År
Eiendomsskatt er ikke beregnet. Det er ikke eiendomsskatt på kommunale eiendommer, så eiendommen må takseres før eiendomsskatten kan fastsettes.
Øvrige kostnader som forsikring, strøm, avfall, parabol/kabel-tv, internett, alarm osv. vil variere avhengig av bruk og eget ønske for kjøper.

 

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til på kommunesenteret Sørumsand i Sørum kommune. I sentrum er det et variert næringsliv med kontorer, verksteder, småindustri og butikker. Fokus butikksenter et godt og variert utvalg. Oslo, Lillestrøm og Strømmen ligger også innen rekkevidde via offentlig kommunikasjon og bil med et rikt utvalg av servicetilbud. Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste holdeplass er Sørumsand Stasjon somligger rett ved eiendommen. Med bil fra Sørumsand tar det ca. 10 min til Rånåsfoss, 18 min til Lillestrøm, 24 min til Jessheim og 32 min til Oslo S. Toget fra Sørumsand går hver time og tar 16 minutter til Lillestrøm og 28 minutter til Oslo S. I rushtrafikken går toget hver halvtime.

Eiendommen ligger for øvrig med nærhet til skoler, barnehager, lekeplass, fotballbane, skøytebane, lysløype, skiløyper, idrettshall, treningssenter, servicetilbud og bibliotek m.m. Det er også kort vei til marka med flotte tur- og friluftsområder. I tillegg byr Bingsfoss på fine sandstrender, svaberg og nydelig beliggenhet ved Glomma. Nedenfor Bingsfossen er det gode fiskemuligheter. I Sørumsand ligger også Kuskerudnebben friluftsbad, et meget populært badested med temperert vann, kiosk, garderober og dusjanlegg.

 

Innhold 

Kjeller:        110 BRA 
1. etasje:    150 BRA
2. etasje:    144 BRA 
Loft:             56 BRA

 

Standard

Klassisk villa med sentral beliggenhet. Innholdsrikt og med mulig potensial for innredning. Tomten er stor og opparbeidet. Godt med parkeringsmuligheter i nærområdet.
Overflater: 
Tak: Valmtak i trekonstruksjoner. Yttertaket er tekket med glassert takstein, fra ca. 2006. Renner, nedløp og beslag i lakkert stål. Innvendige himlinger er brannsikret i kjeller med gipsbelagte flater. Øvrige himlinger består i hovedsak av malt trepanel.

Vegger: Yttervegger i trekonstruksjoner utvendig kledd med trepanel. Innvendige vegger er bygget opp med mur-/trekonstruksjoner. Innvendige veggflater er stort sett malt trepanel. Malt trepanel på toaletter.

Trapper/ ramper: Utvendig trapp i naturstein og rampe i betong. Det er tre innvendige trapper. U-trapp med malte vanger og rekkverk. Trinn i eik. L-trapp til loft malte vanger, rekkverk og trinn. Rettløpstrapp til kjeller.

Terrasser og balkonger: I 1.etasje er det terrasse i betong med adkomst via møterom. I 2.etasje er det ca. 12m² med adkomst fra møterom. Det er eldre papp med noen defekter på terrassen i plan 2.

Vinduer og dører: Isolerglassvinduer i tre fra 2006. Ytterdører i trekonstruksjon fra 2006. Innvendige hvite profilerte dører fra 2006, B30 dører.

Gulvflater: Det er ulike typer gulv i bygget. Belegg, tregulv, eikegulv og parkett.

Faste installasjoner:
Det er montert et komplett minikjøkken med skapinnredning og opplegg for oppvaskmaskin. 
El-installasjoner/brannvarsling:
Det elektriske anlegget er ikke vurdert da dette ikke er takstmannens kompetanseområde. Automatsikringer.

Luftbehandling: Balansert ventilasjonsanlegg fra 2005 med roterende varmegjenvinner, kjøling og vannbåren varme.

Annet: Brannsentral. Sprinkelanlegg. Innfelt belysning Tyverialarm.

 

Byggemåte

Såle på ukjent grunn. Grunnmurkonstruksjoner i betong/teglstein. Det ble stedvis registrert saltutslag på kjellervegger. Bygget er oppført i trekonstruksjoner.

 

Eiendommen og Nærområdet

Dette er en sjelden sjanse til å sikre seg et næringsbygg med gode fasiliteter sentralt i Sørumsand som er kommunesenteret i Sørum kommune.

Kuskerudgården er oppført i nyklassisistisk stil er regulert til bevaring (Planid 226). Den ble

bygget av skipsreder Jentoft, som endret navnet på gården Kuskerud til Jentoft, et navn som

senere i en periode ble brukt på Sørumsand videregående skole.

 

Bygget som i dag er offentlige kontorer, har en sentral plass i historien på Sørumsand. Her har det vært både gjestgiveri og restaurant gjennom en årrekke.

Sørumsand er i sterk vekst. I dag bor det omtrent 5000 personer her. Det er mye byggeaktivitet og veksten forventes å fortsette. I områdeplan for Sørumsand, sist revidert 16. desember 2015, legges rammene for den videre utviklingen:

 https://www.sorum.kommune.no/omraadeplan-for-soerumsand.365416.no.html

Kuskerudgården er her regulert til sentrumsformål og bevaring. «I tillegg skal hagen rundt Kuskerudvillaen (GP3) tilbakeføres til tidligere stand som hage men samtidig tilrettelegges for parkmessig bruk. Sammen vil torget utenfor Rådhuset og hagen rundt Kuskerudvillaen danne et formelt og uformelt byrom.»

For mer informasjon og oversendelse av prospekt og budskjema, vennligst ta kontakt med vår advokat Roar Cordes Nilsson på e-post: rcn@mageli.no eller telefon: 47 88 20 00.

Du kan også se vår annonse på Finn.no og vår facebookside

https://www.finn.no/realestate/businesssale/ad.html?finnkode=107264403&fks=107264403

https://www.facebook.com/advokatfirmaetmageli/