Mageli

 
 

Bank- og finansrett

Mageli bistår aktører med rådgivning, forhandlinger og prosedyre innen bank- og finansrelaterte rettsområder.

Vi har advokater med bred erfaring og høy kompetanse knyttet til institusjons- og verdipapirhandellovgivningen, samt kredittgivning og betalingsformidling som pengekrav- og kausjonsrett, finansavtalelov, pantelovgivning, tvangsfullbyrdelseslov m.v. To av firmaets advokater har arbeidet som konsernadvokater i bank.

Vi har høy kompetanse innen bl.a.:

  • Opplæring i bank- og finansrelaterte regelverk, herunder institusjonslovgivningen
  • Rådgivning ved verdipapirhandel, kredittopptak og betalingsformidling
  • Utarbeidelse av kontrakter
  • Forhandlinger og avklaring med sektormyndigheter, for eksempel Finanstilsynet og Børsen
  • Bistand ved gjennomføring og mislighold av kontrakter
  • Bank- og finansrettslige tvister, herunder for domstol og finansklagenemnda

Vi kan tilby målrettede advokattjenester innen bank- og finansrelaterte problemstillinger til både det offentlige og private.