Mageli

 
 

Barnevernsrett

Mageli har mangeårig og bred erfaring med håndtering av barnevernssaker.

Vi bistår både kommuner og private parter i forbindelse med barnevernssaker, da særlig i spørsmål om omsorgsovertakelse av barn, tvangsplassering av ungdom i institusjon og i saker hvor hastevedtak er truffet.

Arbeidet består av både rådgivning og prosedyre i fylkesnemnda og for domstolene.