Mageli

 
 

Entrepriserett

Advokatene i Mageli jobber jevnlig med entrepriserettslige problemstillinger.

 

Våre advokater bistår i alle faser av et bygge- eller anleggsprosjekt fra kontraktsutforming og anbudsregning, gjennom byggefasen til sluttoppgjøret og eventuell tvist om dette. Vi kjenner alle de sentrale standardavtalene, samt de fleste avtaler som benyttes av de store offentlige byggherrene. Gjennom vår omfattende bistand til aktører i kraftindustrien kjenner vi de fleste entreprise- og leverandørstandardene som brukes i denne sektoren.

 

Våre klienter omfatter byggherrer, entreprenører, underentreprenører, leverandører og rådgivere. Gjennom å bistå alle aktører i et byggeprosjekt er vi klar over hvilke tenkesett og strategier som partene bruker. Vi er derfor i stand til å tilby både ren juridisk, men også forretningsmessig og strategisk rådgivning til alle aktører.

 

Typiske oppdrag som våre advokater har innenfor entrepriseretten er:

 

  • Utarbeidelse av kontraktsdokumenter/konkurransegrunnlag
  • Gjennomgang og risikoanalyse av kontrakter/konkurransegrunnlag
  • Håndtering av endringer
  • Krav på vederlagsjustering/fristforlengelse som følge av byggherreforhold
  • Sluttoppgjør
  • Forhandlinger og tvisteløsning
  • Kursing av prosjektledere og prosjektmedarbeidere

 

Vi bistår også private klienter i entreprisetvister basert på bustadoppføringsloven/håndverkertjenesteloven.

 

Magelis entrepriseadvokater jobber enten selv, eller tett sammen med, våre advokater innen fast eiendom og offentlig anskaffelser. Vi kan derfor tilby helhetlig rådgivning for klienter som har behov for bistand på rettsområder som naturlig tilstøter entrepriseretten.