Mageli

 
 

Erstatningsrett

Mageli bistår i saker innen alle deler av erstatningsretten, både i og utenfor kontraktsforhold.

Firmaet har bred erfaring innen erstatningsrettslige spørsmål knyttet til tingskade, personskade og profesjonsansvar, både som representant for skadelidte og for skadevolder. Videre bistår firmaet i erstatningssaker i kontraktsforhold, og i saker som gjelder krav mot forsikringsselskap.

Vi har et nettverk av sakkyndige som kan benyttes.

Kjernekompetanse

  • Vurdere om det foreligger ansvarsgrunnlag basert på kontrakt, profesjonsutøvelse, handling eller unnlatelse
  • Klarlegge omfanget av en skade eller et tap
  • Bistå i krav mot forsikringsselskap
  • Rådgivning og prosedyre