Mageli

 
 

Familie-, arv- og skifterett

Mageli gir råd i tilknytning til arv og generasjonsskifte, med sikte på å oppnå optimal overføring av verdier, herunder strukturering av eiersiden til forretningsvirksomhet.

Mageli bistår også personklienter innenfor familie-, og skifterett. Bistanden består av rådgivning og opprettelse av ektepakt og samboeravtaler. Videre er vi behjelpelige i forbindelse med økonomisk oppgjør ved skilsmisse, og oppgjør etter ugift samliv. Bistanden omfatter også spørsmål knyttet til barn, slik som foreldreansvar, fast bosted og samvær, herunder saker mot offentlige myndigheter. 
Mageli bistår ved opprettelse og tolking av testament, ved privat og offentlig skifte av dødsbo. 
I tillegg til høy kompetanse innenfor rettsfeltet, har firmaet fokus på å ivareta de menneskelige hensyn i slike typer saker.