Mageli

 
 
Du er her: Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Lillestrøm og Hamar Fagområder Fast eiendom, skjønns-, ekspropriasjons-, odelsrett

Fast eiendom, skjønns-, ekspropriasjons-, odelsrett

Mageli bistår i alle typer saker som gjelder fast eiendom, både for privat part og det offentlige.  Samlet har vi en betydelig kompetanse innenfor disse rettsområdene. Mageli bistår staten i forbindelse med erverv av grunn og rettigheter ved etablering av det nye skytefeltet til Forsvaret i Østerdalen (Regionfelt Østlandet Gråfjellet). Dette er Norgeshistoriens største grunnerverv, og reiser vanskelige ekspropriasjonsrettslige problemer. Erstatningsoppgjøret skjer dels i form av makeskiftearealer, dels i form av kontanter. Saken har pågått siden 2003 og forventes avsluttet i 2013-2014.

Kjernekompetanse

 • Skjønn- og ekspropriasjon
 • Eiendomsrett til utmarksområder
 • Saker etter jordskifteloven, herunder grensegang og rettsutgreiing
 • Tvist om jakt- og fiskerettigheter
 • Etablering eller omskaping av rettigheter i fast eiendom (servitutter)
 • Transaksjoner knyttet til kjøp og salg av fast eiendom
 • Etablering, avvikling og tvister vedrørende rettigheter i fast eiendom
 • Saker etter avhendingsloven
 • Naborettslige problemstillinger
 • Tomtefeste
 • Sameie
 • Odels- og åstedsrett
 • Verdsettingsrettslige problemer