Mageli

 
 

Immaterialrett

Våre advokater har arbeidet med immaterialrettslige problemstillinger for ulike aktører, enkeltrettighetshavere, brukere og kjøpere av rettigheter, private virksomheter, offentlige organer. Mageli bistår klienter med tvisteløsning, rådgivning, rettighetsbeskyttelse, kontraktsutformning og –forhandlinger innenfor alle immaterialrettslige disipliner, herunder opphavsrett, varemerkerett, designrett og markedsføringsrett. 

Vi satser spesielt på kompetansebygging innenfor juss knyttet til bioteknologi