Mageli

 
 

Kontraktsrett

Mageli har en omfattende kontraktsrettslig kompetanse. Vårt hovedfokus i kontraktsarbeidet er å bidra til at kontraktene er tilpasset det konkrete avtaleforhold, at den kan fungere som et nyttig verktøy i det løpende forholdet mellom partene, hindre konflikter og sørge for at konsekvensene blir minst mulige dersom uenighet likevel skulle oppstå. Vi bistår innenfor de fleste av kontraktsrettens områder, og i hele livsløpet til kontraktene, fra tilbud/anbudsinvitasjon, vurdering av tilbud/anbud, forhandlinger og utarbeidelse av kontrakter, endringer i kontrakter og gjennomføring av kontraktsforpliktelsene, og bistand ved eventuelle tvister. Advokatene i vårt firma arbeider med kontraktsrett innenfor de fleste bransjeområder, herunder industri, handel, eiendom, entreprise, energi, luftfart, shipping, finans, offshore, forsikring,mv., både for private og offentlige virksomheter.

 

Firmaets medarbeidere har for øvrig lang erfaring og solid kunnskap om IT-kontakter, samt om de juridiske fagfelt som må beherskes for å kunne bistå med gjennomgående kvalitetssikring av kontraktene og de systemer leveransene etter kontraktene skal inngå i, herunder immaterialrett og personopplysningsrett. Våre advokater bistår både private og offentlige virksomheter, med utarbeidelse og forhandling av IT-kontakter, samt eventuell tvisteløsning knyttet til inngåtte kontakter på kjøper og leverandørsiden. Vi har erfaring med IT-kontrakter  knyttet til kjøp, vedlikehold, support og service, konsulenttjenester, drift, utvikling og tilpasning, konfidensialitet (Non-Disclosure), deponering (Escrow), lisens, eksklusivitet, distribusjon og produksjon. Om det tas utgangspunkt i eksisterende standardavtaler (så som statens standard, PS2000 eller IKT-Norge), legger vi stor vekt på å bistå med at rett standard velges og tilpasses for klientens konkrete behov.