Mageli

 
 

Luftfart og transport

Mageli har omfattende erfaring innen luftfart og transport. Våre advokater gir løpende bistand og råd ved kommersielle, finansielle og regulatoriske spørsmål til noen av de største operatørene i Norge. Vi bistår også ved tvister for domstolene.

Vår kompetanse og rådgivning dekker blant annet følgende områder:

 • Kontrakter ved kjøp og salg av luftfartøy
 • Bistand ved finansiering av luftfartøy (lån/leasing)
 • Registrering og pantsettelse av luftfartøy
 • Registrering og søk i registeret under Cape Town konvensjonen
 • Leieavtaler (wet leasing/dry leasing)
 • Vedlikeholdsavtaler
 • Kjøp og salg av virksomheter innenfor bransjen
 • Søknader om lisenser og konsesjoner
 • Eierskap
 • Tvister om kommersielle kontrakter
 • Tvister om lisenser og konsesjoner

Forsikringstvister

Kontaktpersoner

Roar Cordes Nilsson