Mageli

 
 
Du er her: Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Lillestrøm og Hamar Fagområder Offentlig rett/forvaltningsrett

Offentlig rett/forvaltningsrett

Mageli bistår med rådgivning, kompetansebygging og prosedyre på alle sentrale områder innen offentlig rett.
De fleste av våre advokater har bred erfaring med rådgivning knyttet til beslutningsprosesser, samt det å representere offentlige organer og offentlig eide selskaper i store kontraktsforhandlinger, og i rettslige prosesser.
Mageli har inngående erfaring og kunnskap om generell og spesiell forvaltningsrett, både hva gjelder statlig og kommunal sektor. Herunder nevnes bl.a.:

  • Problemstillinger knyttet til saksbehandling, habilitet, innsyn og klage
  • Spørsmål om misbruk av forvaltningsmyndighet
  • Offentlige anskaffelser, konkurranseutsetting
  • Vassdrags- og energirett (forvaltning av eierrolle, konsesjonslovgivning, kontraktsinngåelser, anskaffelser m.v.)
  • Helse- og sosialrett
  • Barnevernsrett
  • Ligningsforvaltning

På dette området kan vi tilby målrettede advokattjenester, både til det offentlige og private.