Mageli

 
 

Offshore entreprise

Mageli har omfattende erfaring innen offshore entreprise kontrakter. Våre advokater gir løpende bistand og råd ved inngåelse av kontrakt, underveis i prosjektgjennomføringen, i forbindelse med tvister i Norge eller i utlandet. Vi har et stort internasjonalt nettverk av advokater vi samarbeider med.

Vår kompetanse og rådgivning dekker blant annet følgende områder:

  • Forhandlinger
  • Risikovurderinger ved inngåelse av kontrakt og underveis i prosjektgjennomføringen, juridisk støtte til prosjektorganisasjoner
  • Alle typer fabrikasjons; anskaffelses- og servicekontrakter
  • Offentlige regelverk og offentlige anskaffelser
  • Tvister for domstolene og voldgiftsrett.
  • Forhandlinger med forsikringsselskaper og forsikringstvister