Mageli

 
 

Plan - og bygningsrett

Mageli har mangeårig og bred erfaring med håndtering av plan- og bygningsrettssaker.

Vi bistår både privatpersoner og kommuner/fylkeskommuner.

Mageli kan bidra på alle trinn av plan- og byggeprosesser, fra generell rådgivning til utforming av klager og rettslige prosesser.

Kjernekompetanse:

  • Kommuneplaner/kommunedelplaner
  • Områderegulering/reguleringsplaner/bebyggelsesplan
  • Byggetillatelser
  • Bygningers høyde, plassering, utnyttelsesgrad, avstand til nabotomt
  • Behandlingsgebyr
  • Dispensasjoner
  • Ulovlig byggearbeid/sanksjoner/pålegg
  • Vann- og avløp
  • Tilknytningsavgift