Mageli

 
 

Prosedyre

Den beste gjennomføring av enhver rettssak fordrer en kompetanse som kun kan oppnås ved en målrettet spesialisering. En god prosedyreadvokat må ha engasjement, evne og vilje til å sette seg inn i saksforholdet, faglig dyktighet, pedagogiske evner og overbevisningskraft.

I Mageli arbeider advokater som har omfattende prosedyreerfaring og ekspertise fra store og små rettssaker, både for de ordinære domstolene og voldgiftsretter. Fire av firmaets advokater har møterett for Høyesterett og de har ført en rekke saker for Høyesterett. Tre av disse advokatene har tidligere jobbet hos Regjeringsadvokaten.

Mange saker kan med fordel løses etter alternative konfliktløsningsmodeller, og vi har kompetanse til å rådgi om dette.