Mageli

 
 

Skatte- og avgiftsrett

Mageli bistår innen alle områder av skatteretten. Vi gir løpende rådgivning i skatterettslige spørsmål, herunder i forbindelse med generasjonsskifte, spørsmål ved strukturering, kjøp, salg og nedleggelse av forretningsvirksomhet, og i internasjonale skattespørsmål, herunder om skatteavtaler.  Vi bistår også ved klage på likningen. 

Mageli har lang erfaring i å prosedere skattesaker for domstolene, både for skattytere og for skatteetaten. Vi har rammeavtale med skattetaten og representerer løpende skatteetaten i en rekke saker for domstolene.