Mageli

 
 

Strafferett

Mageli har betydelig kompetanse og erfaring innen strafferett, og firmaet tar både forsvareroppdrag og rådgivningsoppdrag for privatpersoner og selskaper. Mageli har advokater med omfattende erfaring fra domstol og forsvareroppdrag. I tillegg har Mageli advokater med erfaring og kompetanse til å rådgi selskaper i økonomiske straffesaker, som ofte reiser både sivilrettslige og strafferettslige problemstillinger, og hvor det samtidig er viktig å hensynta selskapets omdømme.     

Vår advokat Jens-Henrik Lien er fast forsvarer ved Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett.