Mageli

 
 

Vassdrags- og energirett

Vassdrags- og energirett er et viktig område for Mageli. Vi gir løpende rådgivning til energiselskaper og deres virksomhet innen kraftproduksjon, nett, marked/kunde, bioenergi/fjernvarme, bredbånd og innovasjon.

Vår bistand omfatter bl.a.:

  • Kraftutbygging og infrastruktur, fallretter mv
  • Rettighetsspørsmål i forhold til offentlige og private grunneiere, herunder skjønn og ekspropriasjon
  • Konsesjonsspørsmål og endring av konsesjonsvilkår
  • Hjemfall, herunder EØS/EU rettslige spørsmål
  • Fusjoner/fisjoner og kjøp/salg av virksomhet
  • Regulatoriske forhold knyttet til inntektsrammesystemet, tariffer og monopolreguleringen av nettselskaper for øvrig
  • Skatte- og avgiftsspørsmål, herunder eiendomsskatt
  • Samordning mellom kraftnettvirksomhet og annen infrastruktur, herunder bredbånd, vann, avløp ol.
  • Anskaffelser etter forsyningsforskriften
  • Kontraktsrett