Mageli

 
 
 
 

Ada Cathrine Høst Mytting

Advokat

CV

  RELEVANT ERFARING
2012 - Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2012 - 2012 Hedmarken tingrett, konstituert tingrettsdommer
2009 - 2012 Hedmarken tingrett, dommerfullmektig
2007 - 2009 Avokatfullmektig og advokat Advokatfirmaet Lund & Co DA
2006 - 2007 Advokatfullmektig, Bøsterud & Co Advokater AS
2005 - 2006 Rådgiver ved utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
2004 - 2005 Førstekonsulent ved juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
2004 - 2004 Praktikant, UN International Criminal Tribunal for Rwanda
2003 - 2004 Trainee, Advokatfirmaet Hjort DA
2003 - 2003 Praksisplass, Oslo kommunes overformynderi
   
  RELEVANT UTDANNELSE
2008 Advokatbevilling
2000 - 2003 Juridisk embetseksamen, cand jur.
1999 Kriminologi grunnfag
   
  VERV
2016 - Leder for Advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser
2016 - Advokat på verv, Spesialenheten for politisaker.
   
  SPRÅK
  Norsk, dansk og engelsk