Mageli

 
 
 
 

Birgitte Bie Mørkved

Advokat - partner

CV

  RELEVANT ERFARING
2015 Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
2013 - 2015 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2010 - 2013 Dommerfullmektig, Hedmarken tingrett
2006 - 2010 Rådgiver/seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
2003 - 2006 Universitetslektor, Juridisk fakultet, Bergen
  RELEVANT UTDANNELSE
2007 Advokatbevilling
2002 Cand. Jur.
2000 Spesialfag, University of Nottingham (EU Law, International Law)
1995 Diverse språkeksamener, Annecy, Frankrike
   
  ANNET
2016 - Fagutvalgsmedlem i fagutvalget for ekspropriasjon og skjønnsrett / JUS
2012 - Sensor, Høgskolen i Lillehammer, Bachelor Juss  
2003 - 2006  Sensor, Juridisk Fakultet i Bergen 
                     Artikkel i Lov og Rett, nr. 4, 2006 "Strukturelle tiltak ved overtredelse av konkurranselovens forbudsbestemmelser"
   
  SPRÅK
  Norsk, engelsk