Mageli

 
 
 
 

Ellen Johanne Krogrud

Advokat

CV

  RELEVANT ERFARING
2017 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2016 - 2017 Dommerfullmektig, Sør-Østerdal tingrett
2015 - 2016 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2012 - 2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Mageli ANS
2012 - 2012 Advokatfullmektig, Simonsen Advokatfirma DA
2010 Praktikant, Eidsivating lagmannsrett
2010 Trainee, Advokatfirmaet Schjødt
2010 Trainee. Simonsen Advokatfirma DA
   
  RELEVANT UTDANNELSE
2011 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo