Mageli

 
 
 
 

Ellen Johanne Krogrud

Advokat

CV

  RELEVANT ERFARING
2015 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2012 - 2015 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Mageli ANS
2012 - 2012 Advokatfullmektig, Simonsen Advokatfirma DA
2010 Praktikant, Eidsivating lagmannsrett
2010 Trainee, Advokatfirmaet Schjødt
2010 Trainee. Simonsen Advokatfirma DA
   
  RELEVANT UTDANNELSE
2011 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo