Mageli

 
 
 
 

Harald Nybakk

Advokat - Partner

CV

   RELEVANT ERFARING
1999 – Advokat / partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
1994 – 1999 Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Holen og Nybakk
1987 – 1994 Kontorsjef i Elverum kommune
1985 – 1987 Avdelingsleder ved Hedmark fylkesmannsembete
1981 – 1985 Førstekonsulent ved Hedmark fylkesmannsembete
1979 – 1981 Dommerfullmektig ved Sør-Hedmark sorenskriverembete
1977 – 1979 Juridisk saksbehandler ved Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen
   
  RELEVANT UTDANNELSE
1977 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
   
  PROSJEKTER MV.
1995 Forretningsfører i AS Elverum kommunale industribygg
1995 – 2000 Formann i Elverum overformynderi
1980 – 1981 Undervisning ved Ankerskogen Videregående, Hamar, i rettslære
1975 – 1976 Vitenskapelig assistent ved fakultet for Offentlig rett, Universitetet i Oslo