Mageli

 
 
 
 

Heidi Ekrem

Advokat - partner

CV

  RELEVANT ERFARING
2002 Advokat / partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
1998 - 2002 Advokatfullmektig og senere ansatt advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2006 - 2007 Juridisk sekretær for granskingsutvalg nedsatt av Universitetet i Oslo og Universitetet for Miljø- og biovitenskap
1991 – 1998 Oppgaveretter 1, 2 og 4 avdeling Juridisk Fakultet, Oslo
1992 - 1997 Engasjementer som praktikant hos Advokatfirmaet Wiersholm og DLA Piper
   
  RELEVANT UTDANNELSE
1998 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
   
  Diverse styreverv