Mageli

 
 
 
 

Hilde Martinsen

Sekretær

CV

RELEVANT ERFARING

Hilde har vært advokatsekretær hos Advokatfirmaet Mageli siden 1989, og har lang erfaring i firmaet.