Mageli

 
 
 
 

Jens-Henrik Lien

Advokat - partner

CV

  RELEVANT ERFARING
2013 - Fast forsvarer i Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett 
2013 - Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS 
2012 - 2013 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS 
2010 - 2012 Konsernadvokat Nordea Bank Norge ASA
2008 – 2010 Utreder i Norges Høyesterett
2006 – 2007 Dommerfullmektig, Follo tingrett
2005 – 2006 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2003  Advokatbevilling
2001 – 2004 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2000 – 2001 Sekretær for den regjeringsoppnevnte undersøkelseskommisjon etter togulykkene på Rørosbanen 4. januar 2000 og Lillestrøm 5. april 2000.
2000 – 2000 Vitenskapelig assistent, Nordisk Institutt for Sjørett.
   
  RELEVANT UTDANNING
2001      Cand.jur., Universitetet i Oslo.
2001 Spesialfag ved University of Southampton:
  Contract Law
  European Law
  Behavioral Sciences in Law
  Criminal Law