Mageli

 
 
 
 

Marianne Olssøn (H)

Advokat (H) - partner

CV

  RELEVANT ERFARING
2006 - Advokat/partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
1996 - 2006 Advokat ved Regjeringsadvokatembetet
1998 - 2000 Dommerfullmektig, Hedemarken sorenskriverembete
   
  RELEVANT UTDANNELSE
2007 Voldgiftsdommerutdannelse
2002 Møterett for Høyesterett
1996 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1989 Agronom, Jønsberg landbruksskole
   
  ANNET
2013 Medlem Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland
2012 Leder av kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen 
2011 Styremedlem Toten Sparebank
2010 Styreleder Pihl AS
2008 - 2010 Styremedlem Pihl AS
2007 Karnov - medforfatter til ny tvistelov
2005 - 2007 Leder, Forsøksdyrutvalget
1997 Reviderte 3. utg av Carsten Smith: ”Kausjonsrett”