Mageli

 
 
 
 

Steinar Mageli (H)

Advokat (H) - partner

CV

  RELEVANT ERFARING
1997- Advokat / partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
1989 – 1997 Advokat, Regjeringsadvokatembetet
1987 – 1989 Dommerfullmektig
1986 – 1987 Konsulent, Industridepartementet
   
  RELEVANT UTDANNELSE
1985 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1994 Møterett for Høyesterett
   
  ANNET
  Steinar Mageli er bidragsyter til Gyldendal Rettsdata og er ellers brukt som foredragsholder på kurs i regi av Juristenes Utdanningssenter (JUS).