Mageli

 
 
 
 

Terje Lundby Michaelsen

Advokat - partner

CV

  RELEVANT ERFARING
2016 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2015 - 2016 Assosiert partner, Kluge Advokatfirma AS
2013 - 2015 Senioradvokat, Kluge Advokatfirma DA
2011 - 2013 Fast advokat, Kluge Advokatfirma DA
2010 - 2011 Dommerfullmektig Oslo tingrett
2006 - 2010 Advokatfullmektig/advokat Kluge Advokatfirma DA
2006 - 2008 Juridisk rådgiver hos Gatejuristen
2006 Forsker, Institutt for Rettsinformatikk, UiO
2004 - 2006 Vitenskapelig assistent Institutt for Rettsinformatikk, UiO
2005 Trainee BA-HR
   
  RELEVANT UTDANNING
2006 Cand. Jur, Universitetet i Oslo
2000 Utskrevet befalskurs
   
  VERV MED MER
2011 Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg Oslo Krets
2008 Sensor UiO
2009 Styreleder Per Asplin AS
2008 - 2010 Medlem av Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern
   
  PUBLIKASJONER
 

Lunde, Mestad, Michaelsen: «Markedsføringsloven kommentarutgave», Gyldendal Forlag 2010

Bygrave, Michaelsen: «Governors of Internet» i Bing, Bygrave (ed): «Internet Governance Infrastructure and Institutions», Oxford University Press 2009

«Opphavsrettsavtaler-med særlig sikte på grensen mellom opphavsrettskrenkelser og kontraktsbrudd», publisert http://urn.nb.no/URN:NBN:no-13909, 2006. 

   
  SPRÅK
  Engelsk