Mageli

 
 
 
 

Trude Holmen

Advokat - partner - daglig leder

CV

  RELEVANT ERFARING
2012 - Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
2010 - 2012 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2008 – 2010 Dommerfullmektig Hedmarken tingrett
2005 – 2008 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2003 – 2005 Advokatfullmektig, Mageli & Co Advokatfirma ANS
2002 – 2003 Konsulent Hedmark Skattefogdkontor
   
  RELEVANT UTDANNELSE
2005 Advokatbevilling
2002 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
   
  ANNET
 2007 Karnov - medforfatter ny tvistelov