Mageli

 
 
 
 

Christian Piene Gundersen

Advokat - partner

CV

 

  RELEVANT ERFARING
2016 - Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
2011 - 2015 Advokat, Advokatfirmaet Ræder
2004 - 2011 Seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
2000 - 2004 Advokatfullmektig/advokat, Kluge advokatfirma
1999 - 2000 Juridisk rådgiver, Miljøstiftelsen Bellona
1999 Førstekonsulent, Justisdepartementets Lovavdeling
  RELEVANT UTDANNING
1998 Cand. Jur. Universitetet i Oslo
  ANNET
2005- Sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
  Erfaren foredragsholder
  SPRÅK
  Norsk, engelsk