Mageli

 
 
 
 

Harald André Ryen

Advokat -partner

CV

 

  RELEVANT ERFARING
2011 -      Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
2010 - 2011  Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2008 - 2009 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Mageli ANS
2004 - 2008 Avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AMS)
1999 - 2004 Underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet (AMS)
1996 - 1999 Byråsjef i Kommunal- og regionaldepartementet (AMS
1995 Praktikant i EU kommisjonen i Brussel, januar - april
1992 - 1996 Konsulent/førstekonsulent i Kommunal- og arbeidsdepartementet
1989 Lensmannsbetjent ved Nittedal lensmannskontor
   
  RELEVANT UTDANNELSE
1992   Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
   
  ANNET
  Erfaren foredragsholder
  Styremedlem i Elveparken 1 Boligsameie
  Varamedlem i den statlige Bedriftsdemokratinemnda
  Veileder og sensor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo