Mageli

 
 
 
 

Kristine Stenersen Rønning

Advokat

CV

  RELEVANT ERFARING
2014 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2013 - 2014 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Mageli ANS
2011 - 2013 Advokatfullmektig, Fellesordningen for Avtalefestet   Pensjon/sluttvederlagsordningen  
2010 - 2011 Praktikant ved siden av studier, Fellesordningen for Avtalefestet   Pensjon
2008 - 2010 Saksbehandler for lønnsgarantikrav ved siden av studiene, Kvale Advokatfirma   DA
2000 - 2008 Div. praktikantstillinger og sommervikar (Hedmark Politidistrikt, Kvale Advokatfirma)
   
  RELEVANT UTDANNELSE
2014 Advokatbevilling
2006 - 2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
2005 - 2006 1-årig studium i administrasjon og ledelse, Høgskolen i Hedmark
2002 - 2005 Allmenne, økonomiske og administrative fag, Elverum videregående   skole
   
   ANNET
2011 Det obligatoriske advokatkurset for jurister
2004 Årets jentegründer, Hedmark