Mageli

 
 
 
 

Morten Kokkim (H)

Advokat (H) - partner

CV

  RELEVANT ERFARING
2009 Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
2006 - 2009 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2005 - 2006 Advokat, kommuneadvokaten i Halden
2001 - 2005 Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Selmer DA, Oslo
1997 - 2001 Konsulent/førstekonsulent/rådgiver i Fiskeridepartementet
   
  RELEVANT UTDANNELSE
2014 Møterett for Høyesterett
1997 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo (UiO)
1992 Grunnfag i statsvitenskap, UiO
1991 Grunnfag i historie, Universitetet i Bergen
1989 Luftforsvarets befalsskole i Stavern
   
  ANNET
2002 - 2005 Fast juridisk spalte i magasinet Norsk Fiskeoppdrett
2003 - 2005 Medlem av fagutvalget Fangst- og fiskerirett i Juristenes Utdanningssenter