Mageli

 
 
 
 

Oslo

ADRESSE KONTAKTDETALJER
Øvre Slottsgate 27 Telefon:   47 88 20 00
Postboks 511 Sentrum Telefaks:  22 41 91 21
0105 OSLO e-post:    post@mageli.no

 

Anne Christine Kroepelien

Advokat - partner

Christina Moors-Kolstø

Sekretær

Hans Olav Rostveit (H)

Advokat (H) - partner

Herman Valen

Advokat - partner

Jon Vinje (H)

Advokat (H) - partner

Morten Søvik (H)

Advokat (H) - partner

Roar Cordes Nilsson

Advokat - partner