Mageli

 
 
 
 

Anne Christine Kroepelien

Advokat - partner

CV

  RELEVANT ERFARING
2013 Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
2009 - 2012 Partner, Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA
2007 - 2009 Vice President, Chief Legal Counsel Process & Construction, Aker Solutions ASA
2005 - 2007 Vise President Legal & Contract Engineering & Construction Europe, Aker Kværner ASA
2001 - 2005 Fast advokat, Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
2000 - 2001 Juridisk sjef Aker Oil & Gas AS, Aker Maritime ASA
1997 - 1999 Konsernadvokat, Aker Maritime ASA
1996 - 1997 Dommerfullmektig Asker & Bærum herredsrett
1994 - 1996 Advokatfullmektig Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech
1993 - 1994 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
   
  RELEVANT UTDANNELSE
2000 Spesialfag i opphavsrett, Universitetet i Oslo
1997 Spesialfag i kontrakter i petroleum sektoren, Universitetet i Oslo
1993 Cand.jur. ved Universitetet i Oslo
1991 Certificate d'Etudes Science Politiques (Ecole d'Etudes Science Politique, Paris)
   
  ANNET
  Rapport om forsikringsselskapenes praksis ved personskader - særlig med henblikk på saksbehandlingstiden, (medredaktør). Institutt for provatretts stensilderie 1990