Mageli

 
 
 
 

Jon Vinje (H)

Advokat (H) - partner

CV

  RELEVANT ERFARING
2014 Advokat/partner Advokatfirmaet Mageli ANS
1998 - 2014 Advokat/partner, Advokatfirmaet Selmer DA
1994 - 1998 Advokat, Regjeringsadvokaten
1992 - 1994 Direktør/seksjonsleder, Finansdepartementets skattelovavdeling
1990 - 1992 Advokat, Regjeringsadvokaten
1985 - 1990 Konsulent, Finansdepartementets skattelovavdeling
   
  RELEVANT UTDANNELSE
2001 Møterett for Høyesterett
1988 - 1988 Bedriftsøkonomisk Institutt Fag: Økonomistyring - Årsregnskap
1988 - 1988 Bedriftsøkonomisk Institutt Fag: Skatteøkonomi
1980 - 1985 Universitetet i Oslo Grad: Cand. Jur.
   
  ANNET
1988 Publikasjoner:
  Aksjeselskapsbeskatning type; Bok Medforfatter (E): F. Zimmer, M. Aarbakke m.fl.
  Bok om ulike sider ved beskatning av aksjeselskaper. Vinjes bidrag gjaldt skattespørsmål
  ved fusjon