Mageli

 
 
 
 

Morten Søvik (H)

Advokat (H) - partner

CV

  RELEVANT ERFARING
2010 - Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
1996 - 2009 Partner, Simonsen Advokatfirma DA
1994 - 1996 Advokat, Simonsen Musæus Advokatfirma DA
1987 - 1994 Advokat, Regjeringsadvokaten
1987 Byråsjef, Finansdepartementet
1985 - 1987 Dommerfullmektig
1984 - 1985 Finansdepartementet
   
  RELEVANT UTDANNELSE
1984 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1991 Master of Law LSE
1993 Møterett for Høyesteret