Mageli

 
 
Du er her: Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Lillestrøm og Hamar Om Mageli Allianser og sponsorvirksomhet
 
 

Allianser og sponsorvirksomhet

ALLIANSER  
Advokatfirmaet Mageli er medlem av Kunnskapsbyen Lillestrøm, som er en fellesorganisasjon for kunnskapsbedrifter i Lillestrøm-regionen på aksen Oslo-Gardermoen  
Advokatfirmaet Mageli er også medlem av Hamarregionen Utvikling, som har rollen som møteplass, pådriver, nettverksbygger og førstelinjetjeneste for lokale næringslivsaktører i Hamarregionen  
 

SAMARBEIDSAVTALER

 
Mageli er offisiell samarbeidspartner til Lillestrøm sportsklubb, LSK-kvinner, samt Storhamar hockey  
Mageli har inngått samarbeidsavtale med Huseiernes Landsforbund, og tilbyr forbundets medlemmer juridiske tjenester innen eiendomsrett. Kontaktperson hos Mageli er advokat Lise Marken Aasterud  
 

 

 
SPONSORAVTALER  

Gjennom ulike sponsorsamarbeid, ønsker vi å støtte lokale aktiviteter innen blant annet kunst,

kultur, idrett samt diverse aktiviteter for barn og unge i vårt nærmiljø. Gjennom

samarbeidsavtalene styrker vi våre partnere og oss selv, noe som gir gjensidig motivasjon

og inspirasjon.