Mageli

 
 
 
 

Mageli-morgen

VELKOMMEN TIL MAGELI-MORGEN

Frokost og faglig påfyll

 

Tid: 17. mars 2017 kl. 08:30–10:00

Sted: Clarion Comfort Hotel Astoria, Hamar

Servering: Frokostbuffè fra kl. 08:15

Påmeldingsfrist: Snarest til eb@mageli.no

 

Arrangementet er gratis.

 

Vi snakker om:

En trygg avtaleinngåelse  

10 advokattips til avtaleforhandlingene 

Personvern 2.0

Ny personvernlovgivning gir større rettigheter for deg og meg, men flere plikter for virksomheter. Med økt fokus fra myndighetene og strengere sanksjoner ved krenkelse, er personvern på full fart inn i styrerommet

 

Anskaffelsesregelverket - fortsatt «et monster»?

Regelverket for offentlige anskaffelser har blitt kritisert og dels karakterisert som et kontraproduktivt «monster». Fra og med årsskiftet er regelverket endret. Vi drar gjennom de viktigste endringene – har regelverket blitt enklere?

 

Advokatene som gir deg påfyll er:                                                

Trude Holmen                   

Tore J. Rindedal                    

Terje L. Michaelsen