Mageli

 
 
Du er her: Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Lillestrøm og Hamar Om Mageli Nyhetsarkiv Presentasjon av Terje Lundby Michaelsen
 
 

Ny advokat

Vi er glade for å presentere Terje Lundby Michaelsen som ny advokat ved vårt Hamarkontor.

 

Michaelsen har lang erfaring som advokat. Han har også vært dommerfullmektig, samt tilknyttet Institutt for Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. Michaelsen arbeider primært med entrepriserett og immaterialrett, men har også lang erfaring med IT-kontrakter, offentlig anskaffelser og personvern. Michaelsen benyttes som foredragsholder, og har i en årrekke vært sensor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har utgitt flere publikasjoner. Michaelsen er også medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg.

 

Se ellers Michaelsen sin CV under medarbeidere: http://mageli.no/Medarbeidere/Hamar/Terje-Lundby-Michaelsen