Mageli

 
 
 
 

Priser og betingelser

Det er på forhånd vanskelig å si noe eksakt om hva sakskostnadene vil beløpe seg til. Kostnadene vil være avhengig av sakens omfang og kompleksitet.

Hvert oppdrag bekreftes med en skriftlig oppdragsbekreftelse hvor vi redegjør for timepris og - når det er mulig - anslått totalkostnad for oppdraget. Med oppdragsbekreftelsen følger også våre standard leveringsbetingelser.