Mageli

 
 
 
 

Rammeavtaler

Advokatfirmaet Mageli har i dag rammeavtale med blant annet:

 

Bane NOR (tidligere Jernbaneverket)

Forsvarsbygg utvikling

Statens vegvesen, Nordre del

Skatt Øst

Skatt Vest

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Sørum kommune

Oppland fylkeskommune

Lillehammer kommune

Øyer kommune

Gausdal kommune

Nord-Fron kommune

Toll og avgiftsdirektoratet

Enebakk kommune

Sentralskattekontoret for storbedrifter

Lier kommune

Eidsvoll kommune

Gjerdrum kommune

Nes kommune

Lørenskog kommune

Felleskjøpet Agri SA