Selskapsrett og transaksjoner

Vi er eksperter på selskapsrett og transaksjoner

Hos Advokatfirmaet Mageli får du høyt kvalifisert bistand innen selskapsrettslige problemstillinger og kjøp/salg av virksomheter.
 

Hvem bistår vi

Våre advokater bistår både private og offentlige klienter med rådgivning, utredninger, avtaler og tvisteløsning knyttet til stiftelse, drift, eierskap, salg og avvikling av selskaper og andre rettssubjekter.
 
Bistanden omfatter for eksempel aksjeselskaper, ansvarlige selskaper (ANS/DA), interkommunale selskaper (IKS), kommunale foretak (KF), men også tingsrettslige sameier, eierseksjonssameier, samvirkelag og stiftelser. Firmaet har bred erfaring i å utarbeide aksjonæravtaler/selskapsavtaler, og gi eierskapet rettledning i håndtering av sine eierinteresser.  


Typiske oppdrag som våre advokater har innenfor selskapsrett er:

 • Bistand ved stiftelse, utarbeidelse av vedtekter
 • Bistand til aksjonæravtaler/selskapsavtaler
 • Utredning av konkrete spørsmål, slik som f. eks. forkjøpsrett, myndighetsmisbruk, habilitet
 • Rettledning av styret og ledelse i saksbehandlingen
 • Bistand ved kapitalforhøyelser, fusjon og fisjoner
 • Omstrukturering
 • Avvikling/opphør
 • Forhandlinger og tvisteløsning 

Mageli har bred erfaring i å bistå selskaper og dets eiere i prosesser om salg av aksjer/selskapsandeler og salg av virksomhet (innmat), og tilrettelegger og gjennomfører juridiske due diligence. Arbeidet vårt omfatter f. eks:
 
 • Bistand i fremforhandling av term sheet
 • Skatterettslige vurderinger
 • Planlegging/fremdrift
 • Due diligence
 • Avtaleforhandling
 • Utarbeidelse av avtaleverk
 • Formell selskapsbehandling
 • Korrekt håndtering av de ansatte i prosessen 

Magelis advokater jobber tett med revisor og andre profesjoner som evt. engasjeres i transaksjonen.
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingEmne
Henvendelsen gjelder:

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

Ta kontakt med: