advokat-mageli
Norwegian (Bokmål) 
Menu

Vår advokat Marianne Olssøn oppnevnt i nytt utvalg

30.08.2023
2113%20Marianne%20Olss%C3%B8n-0003
Vår partner og advokat Marianne Olssøn er oppnevnt i utvalget som skal utrede kapitalstruktur mv. i sparebanksektoren
Som det heter i Regjeringens pressemelding nr: 44/2023
 
Et av målene for utredningen er å bidra til at sparebankene også fremover har egenkapitalinstrumenter som er av tilstrekkelig god kvalitet til å dekke tap som kan oppstå, og som er i tråd med det europeiske kapitalkravsregelverket.
 
Les mer om utvalget her
 
Marianne Olssøn sitter også i Kulturminnelovutvalget
 

Relaterte nyheter

Sveinung
Ny advokatfullmektig
04.09.2023
2113%20Marianne%20Olss%C3%B8n-0003
Vår advokat Marianne Olssøn oppnevnt i nytt utvalg
30.08.2023
Flom
ERSTATNING FOR FLOMSKADER ETTER «HANS»
11.08.2023
_91K7894-2
Klima og miljø skal vektes 30 % i offentlige anskaffelser
07.08.2023