advokat-mageli
Norwegian (Bokmål) 
Menu

Advokat Stine Jarslett holdt foredrag for deler av juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

30.01.2024
Fotograf_beate_willumsen_web-4311%20(2)
Advokat Stine Jarslett holdt i går foredrag for deler av juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det var i forbindelse med at fakultetets forskergruppe i naturressursrett hadde sitt årlige seminar på Sanner hotell.

Jarslett var invitert sammen med advokat Peder Landfald i Dæhlin Sand Advokatfirma. Det overordnede tema for foredragene var fastsettelsen av kapitaliseringsrenten i ekspropriasjonssaker. Dette har vært tvistetema i flere overskjønn det siste året, herunder i overskjønn hvor advokat Jarslett har representert staten og advokat Landfald har representert grunneiersiden. Lagmannsrettene har vurdert spørsmålet ulikt.

Advokat Jarslett sitt innlegg med tittelen «Gjelder fortsatt den domstolskapte standardrenten på 4% ved ekspropriasjon av landbruksareal?» finner du her.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 21. november 2023 at anke over Borgarting lagmannsretts overskjønn 12. september 2023 (LB-2022-51932) hva gjelder størrelsen på kapitaliseringsrenten skal behandles i Høyesterett. Saken er berammet 23. april 2024.

 

Relaterte nyheter

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5859
35 år i firmaet
02.02.2024
Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6952
Vi søker 2-3 advokater / advokatfullmektiger
01.02.2024
Fotograf_beate_willumsen_web-4311%20(2)
Advokat Stine Jarslett holdt foredrag for deler av juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
30.01.2024
wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger
Miljøfyrtårn
22.01.2024