advokat-mageli
Meny
Bygg og Boligservice AS, dets konkursbo
Konkursbo:
Bostyrer:
Tingrett:
Kjennelse:
Frist dato: 
Frist fordringsanmeldelse:

Lise Marken Aasterud
Hedmarken tingrett
08.01.2019
04.01.2019
31.01.2019
Need permission to see documents.