Ellen Johanne Krogrud

Advokat

2113-ellen-johannne-krogrud-9699
Advokat Ellen Johanne Krogrud arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendoms rettsforhold, herunder skjønn- og ekspropriasjonsrett, tingsrett, husleiesaker og avhendingssaker. Advokat Krogrud har også bred erfaring i konkurs- og bobehandling, samt som forsvarer i straffesaker. Videre har hun bistått klienter i rettsmeklinger og forhandlinger i kompliserte tvistesaker for domstolene. Hun bistår både offentlige og private klienter.
 
Advokat Krogrud har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, og har også vært foredragsholder ved flere anledninger.
 

Relevant arbeidserfaring

2017 -
2016 - 2017 
2015 - 2016 
2012 - 2015 
2012 - 2012 
2010 
2010 
2010
Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
Dommerfullmektig, Sør-Østerdal tingrett
Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokatfullmektig, Simonsen Advokatfirma DA
Praktikant, Eidsivating lagmannsrett
Trainee, Advokatfirmaet Schjødt
Trainee. Simonsen Advokatfirma DA

Relevant utdanning

2011 
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Kontakt

Telefon: 93 81 41 48
Epost: ejk@mageli.no
Advokat Ellen Johanne Krogrud har ved flere anledninger holdt foredrag om tomtefeste.