advokat-mageli

Ellen Johanne Krogrud

Advokat

2113-ellen-johannne-krogrud-9699
Advokat Ellen Johanne Krogrud arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendoms rettsforhold, herunder skjønn- og ekspropriasjonsrett, tingsrett, husleiesaker og avhendingssaker. Advokat Krogrud har også bred erfaring i konkurs- og bobehandling, samt som forsvarer i straffesaker. Videre har hun bistått klienter i rettsmeklinger og forhandlinger i kompliserte tvistesaker for domstolene. Hun bistår både offentlige og private klienter.
 
Advokat Krogrud har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, og har også vært foredragsholder ved flere anledninger.
 

Relevant arbeidserfaring

2017 -
2016 - 2017 
2015 - 2016 
2012 - 2015 
2012 - 2012 
2010 
2010 
2010
Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
Dommerfullmektig, Sør-Østerdal tingrett
Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokatfullmektig, Simonsen Advokatfirma DA
Praktikant, Eidsivating lagmannsrett
Trainee, Advokatfirmaet Schjødt
Trainee. Simonsen Advokatfirma DA

Relevant utdanning

2011 
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 93 81 41 48
Epost: ejk@mageli.no
Advokat Ellen Johanne Krogrud har ved flere anledninger holdt foredrag om tomtefeste.