advokat-mageli
English 

Harald Nybakk

Advokat - partner

2113-harald-nybakk-9778
Advokat Harald Nybakk fikk advokatbevilling i 1981, og har arbeidet som advokat siden 1994. Han har oppdrag innen en rekke rettsområder, blant annet tingsrett, fast eiendom, plan- og bygningsrett, kommunalrett og forvaltningsrett, kontraktsrett, arv og skifte. I tillegg har han hatt en rekke oppdrag innen barne- og familierett, barnevernrett og helse- og omsorgsrett, og har i disse sakene bistått både privatpersoner og kommuner.
 
I tillegg til å føre saker for fylkesnemnda har han prosedert saker for tingretten og lagmannsretten. Han har også hatt omfattende oppdrag innen kjøp og salg av bolig- og næringseiendommer. I tiden 1987–1994 prosederte han også flere saker for kommunen hvor han var ansatt. Nybakk var også forretningsfører for et kommunalt eiendomsselskap i tiden 1995–2005.

Relevant arbeidserfaring

1999   Advokat / partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
1994 – 1999  Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Holen og Nybakk
1987 – 1994  Kontorsjef i Elverum kommune
1985 – 1987  Avdelingsleder ved Hedmark fylkesmannsembete
1981 – 1985 Førstekonsulent ved Hedmark fylkesmannsembete
1979 – 1981 Dommerfullmektig ved Sør-Hedmark sorenskriverembete
1977 – 1979 Juridisk saksbehandler ved Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen

Relevant utdanning

1977  Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Verv

1995  Forretningsfører i AS Elverum kommunale industribygg
1995 – 2000 Formann i Elverum overformynderi
1980 – 1981  Undervisning ved Ankerskogen Videregående, Hamar, i rettslære
1975 – 1976  Vitenskapelig assistent ved fakultet for Offentlig rett, Universitetet i Oslo

Språk

Norsk og engelsk
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 41 21 75 92
Epost: hn@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Barnevern
Erstatningsrett
Plan og bygningsrett
Advokat Harald Nybakk har erfaring fra en rekke sentrale rettsområder i sin snart 25-årige advokatpraksis.